Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontakty

Vloženo: 5. ledna 2010

 
Telefonní kontakt:
kancelář: 327 512 229, 605 295 120
- omlouvání absencí, organizační údaje, ap.
ředitelna:  
736 752 225
školní družina: 739 209 306
školní speciální pedagožka: 737 558 677
školní psycholožka: 737 892 850
 
ID datové schránkyxqzav7k
 
číslo účtu školy: 6015-18229161/0100
 
IČO: 70877564
IZO: 102226440
RED IZO (identifikátor školy): 600046320

 

Organizační zajištění školy:

Funkce

Jméno

E-mail

VEDENÍ ŠKOLY

   

Ředitelka školy       (jmenovaná po dobu uvolnění k výkonu veřejné funkce Mgr. Víta Šnajdra)

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitelky pro technicko-hospodářské záležitosti

Bc. Anna Šnajdrová

anna.snajdrova@zskamenka.cz

Zástupkyně ředitelky pro školní poradenskou činnost

Mgr. Zuzana Kavanová

zuzana.kavanova@zskamenka.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ    

Výchovná poradkyně

Mgr. Libuše Štická

libuse.sticka@zskamenka.cz

Školní speciální pedagožka

Mgr. Barbora Vašková

barbora.vaskova@zskamenka.cz

Školní metodička prevence

Mgr. Andrea Melechová Ruthová

andrea.melechova@zskamenka.cz

Školní psycholožka

Mgr. Helena Hošková

helena.hoskova@zskamenka.cz
     

Hospodářka školy

Martina Polívková martina.polivkova@zskamenka.cz

Koordinátor ŠVP

Mgr. Petr Černý

petr.cerny@zskamenka.cz

Metodik ICT

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz

Metodik ICT, správce školní ICT, webu a facebooku školy

Bc. Věra Krulišová

vera.krulisova@zskamenka.cz

Koordinátorka EVVO

Bc. Simona Vrbová

simona.vrbova@zskamenka.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA    

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Mgr. Jarmila Nováková

jarmila.novakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny Jana Jonáková jana.jonakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jolana Dvořáková jolana.dvorakova@zskamenka.cz

Vychovatelka školní družiny

Jaroslava Vančurová

jaroslava.vancurova@zskamenka.cz

VYUČUJÍCÍ

   
Třídní učitelka I. A Mgr. Yvetta Jeřábková yvetta.jerabkova@zskamenka.cz
Třídní učitelka I. B Petra Novotná petra.novotna@zskamenka.cz
Třídní učitel II. A Mgr. Jakub Obraz jakub.obraz@zskamenka.cz

Třídní učitelka II. B

Mgr. Mariola Rychlá Wygrys mariola.rychla@zskamenka.cz

Třídní učitel 3. třídy

2. učitel v 3. třídě

Mgr. Petr Černý 

Bc. Simona Vrbová

petr.cerny@zskamenka.cz   simona.vrbova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 4. třídy

Bc. Simona Vrbová

simona.vrbova@zskamenka.cz

Třídní učitelka V. A

Mgr. Šárka Marečková

sarka.mareckova@zskamenka.cz

Třídní učitelka V. B 

Mgr. Petra Diepoldová petra.diepoldova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Věra Jelínková

vera.jelinkova@zskamenka.cz

Třídní učitel 7. třídy

Mgr. Martin Blahník

martin.blahnik@zskamenka.cz

Třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Ivana Holanová

ivana.holanova@zskamenka.cz

Třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Daniela Novotná daniela.novotna@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Ivona Trlidová

ivona.trlidova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví Mgr. Helena Krausová helena.krausova@zskamenka.cz

paní učitelka bez třídnictví

Mgr. Zuzana Kavanová zuzana.kavanova@zskamenka.cz
tandemová učitelka  Bc. Věra Krulišová vera.krulisova@zskamenka.cz

ASISTENTKY PEDAGOGŮ

   
AP v I. A

Bc. Marie Izajová

marie.izajova@zskamenka.cz

AP v I. B

Monika Severová

monika.severova@zskamenka.cz

AP v II. A

Ing. Michaela Kubešová

michaela.kubesova@zskamenka.cz

AP ve 3. třídě

Kamila Provazníková

kamila.provaznikova@zskamenka.cz

AP ve 4. třídě

Zdeňka Líbalová

zdenka.libalova@zskamenka.cz

AP v V. A

Zdeňka Líbalová

zdenka.libalova@zskamenka.cz

Hana Verdánová

hana.verdanova@zskamenka.cz

AP v V. B

Zdeňka Sechovcová

zdenka.sechovcova@zskamenka.cz

AP v 6. třídě

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

AP v 7. třídě, 

AP pro žáky se sociálním znevýhodněním

Pavlína Slavíčková

pavlina.slavickova@zskamenka.cz

AP v 8. třídě

Lenka Klečáková

lenka.klecakova@zskamenka.cz

AP v 9. třídě, 

AP pro žáky se sociálním znevýhodněním

Zdeňka Balšánková

zdenka.balsankova@zskamenka.cz

školní asistentka,

AP pro žáky se sociálním znevýhodněním

Julie Dostálová

julie.dostalova@zskamenka.cz

ukrajinské asistentky pedagoga

Mgr. Nataliia Panchenko

nataliia.panchenko@zskamenka.cz

Mgr. Svitlana Didenko

svitlana.didenko@zskamenka.cz

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PERSONÁL    

paní školnice

Štěpánka Babinská

stepanka.babinska@zskamenka.cz

pan údržbář

Jiří Zavoral

jiri.zavoral@zskamenka.cz

paní uklízečka

Ivana Doležalová

ivana.dolezalova@zskamenka.cz

TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ    

sociální pracovník

Mgr. Miloš Březina

milos.brezina@zskamenka.cz

psycholožka

Mgr. Barbora Hošková

barbora.hoskova@zskamenka.cz

psycholožka

Mgr. Jana Kmochová

jana.kmochova@zskamenka.cz

speciální pedagožka

Mgr. Adéla Mikulová

adela.mikulova@zskamenka.cz

psycholožka, adaptační koordinátorka pro ukrajinské žáky

Mgr. Iryna Zakharova

iryna.zakharova@zskamenka.cz

 

Galerie

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg

 

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k