Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie školy

  • Superadministrator

Vloženo: 5. ledna 2010

Zobrazeno: 37723×

Budova naší školy Kamenná stezka je postavena ve středu města. Byla uvedena do provozu v roce 1910. Tehdy mladočeská správa, vedoucí město v letech 1892 - 1919, měla za cíl vybudovat z Kutné Hory regionálně významné školské středisko. Výrazem těchto ambic se kromě dalších podniků stala novostavba Lindnerova učitelského ústavu, který do té doby sídlil v Hrádku. Pozemky na nároží dnešní Štefánikovy ul. a Kamenné stezky čp. 40 pro ni darovalo město, projekt vypracovali stavební radové c. a k. místodržitelství v Praze Sylvestr Schapka a Rudolf Vomáčka v letech 1905 - 1907. Stavba novobarokní budovy Lindnerova učitelského ústavu, proběhla v letech 1907 - 1910 pod vedením okresního inženýra Viléma Bejšovce.
Schapka a Vomáčka stavbu pojali jako volně rozvinuté funkční těleso na půdorysu připomínajícím písmeno U.
V dvoutraktových křídlech do Štefánikovy ul. a Kamenné stezky byly umístěny učebny a kabinety, východní křídlo tvoří obdélná kaple s trojbokým presbytářem. Hlavní křídlo obrácené ke Kamenné stezce je členěno dvěma rizality a vrcholí třemi barokně tvarovanými štíty před mansardovými a valbovými střechami. Stavba má kvalitní novobarokní detailování, které však už v době jejího vzniku vyznívalo zastarale, což pociťovala i jinak dosti konzervativně smýšlející kutnohorská veřejnost.

Pozn. (excerpt s. 428)
Tvář oficielních kutnohorských novostaveb prvního desetiletí nového století dokreslovala architektura novobarokní, nová budova Lindnerova učitelského ústavu na Kamenné stezce čp. 40/1, kam se ústav přestěhoval z pozdně gotického Hrádku. Nešlo o obecní, nýbrž státní investici. Obec však Pacákovým prostřednictvím už od devadesátých let naléhala na uskutečnění tohoto projektu, pro nějž v roce 1902 uvolnila pozemek. Plány ústavu vypracovali stavební radové c. k. místodržitelství v Praze Sylvestr Schapka a Rudolf Vomáčka (Podvysocké listy 7. 6. 1907). Posudek c. k. okresního hejtmanství v Kutné Hoře z 22. 3. 1907 se mimo jiné zmiňuje o projektovaných fasádách, které jsou "jednoduché, ústavu však důstojné" (posudek je uložen ve spisu archivu stavebního úřadu v Kutné Hoře, Hlouška čp. 40). Při otevření ústavu v červnu 1910 se obecenstvo nejvíce podivovalo "účelnému i krásnému zařízení vnitřnímu" (Podvysocké listy 3. 6. 1910). Autor (?) už uvedeného článku o kutnohorském školství z Podvysockých listů 27. 5. 1910 se však naproti tomu podivoval nad tím, "že i nový ústav postaven jest slohem barokovým, který snad byl před 130 lety vhodným tehdejším poměrům, ale dnes požadavkům moderním a lidem, kteří mají vkus a estetické cítění, jest jen hrubou urážkou". Nejcennějším přínosem této stavby se i dnes zdá být její půdorys, téměř funkcionalisticky členitý a volně rozvinutý do prostoru, a přece zpevňující urbanistickou osnovu zvoleného místa. Dientzehoferovským fasádám, jakkoli staromódním, pak nelze upřít jistý profesionální švih. 

Budova řadu let fungovala jako učitelský ústav. V současné době je základní školou pro žáky ve věku od 6 - 15 let. 

 

ŠKOLA V DATECH

 

 

2.4.1908

zahájení stavby (pro Lindnerův učitelský ústav)

21.5.1910

slavnostní vysvěcení budovy (ředitel Vladimír Mikan)

1910-11

1.školní rok, ředitel František Ruffer (až do roku 1927)

1914-15

1. světová válka

24.10.1914

budova zabrána pro vojenský špitál

1915-16

filiálka nemocnice pro vojáky

1918

v první polovině září škola vyprázdněna, 2 roky nutné opravy

1920-21

opět výuka, poprvé dívčí pobočky při 1. – 3. roč.

1923-24

dívčí pobočky při všech ročnících

1927

ředitel Josef Holub

1928-29

dívčí pobočky zrušeny, ústav se stal koedukačním

6.11.1939

škola zabrána Němci

1940 

ředitel František Voráček

srpen 1941

budova dočasně uvolněna

1943

opět zabrána NSDAP

1947-48

ústav má jen 4. ročník

1948

poslední absolventi, likvidace ústavu

od 1.9.1948

2. sřední škola ředitel Jiří Kopřiva (do šk. r. 50/51) ředitel Jaroslav Tůma (do r. 54/55)

od 1953-54

název 2. osmiletá střední škola

1.9.1955

střední pedagogická škola ředitel Václav Sedláček ředitel cvičné školy Jaroslav Hájíček

1961

škola rozdělena na 
a) ZDŠ (1. – 5. roč) Komenského – ředitel Oldřich Podolák
b) ZDŠ K.H. vnitřní město (6. – 9. roč.)
ředitel Antoním Schwarz až do roku 72/73
dále ve funkci ředitele František Starý (bývalý oši)

1975-76

na škole opět i 10 tříd 1. stupeň ZDŠ

1976-1989

ředitel Miloslav Růžička (zemřel 26. 10. 1989)

1989 - 31. 12. 1991

ředitelka Miroslava Dušková

od 1.1.1992  do 31.12004

ředitel Miroslav Roudný

od 1.2.2004 do 31. 7. 2008

ředitelka Lída Jůnová

od 1.8.2008
ředitel Mgr. Radek Pařez
 
současnost ředitel Mgr. Vít Šnajdr

 

Seznam zaměstnanců ZŠ Kamenná stezka - historie

Adamová Iveta, Andrlová Svatava,Babinská Štěpánka, Babinský Marián, Blahník Martin, Brázdová Vlasta, Braunerová Vlasta, Březinová Marie, Brantová Hana, Bachorová Milena, Balková Krista, Brychtová Alena, Buňatová Anna, Bojdanová Lucie, Bača Č., Bačková Š., Bořilová Gustava, Beranová Marie, Bláhová Anička, Bradnová Markéta, Brandallero Patricie, Bradáčová Monika, Bláha Pavel, Balánová Šárka, Bauerová Denisa, PhDr Božek Hugo, Čálková Marie, Černý Antonín, Černohlávková Eva, Dandová Petra,Davidová Miluše, Dušková Miroslava, Demutová Ludmila, Dobiášová Alena, Doušová Hana, Dobíhalová Lubomíra, Dempírová Ludmila, Dubová Marie, Dušková Marie, Doudová Andrea, Dolejšová Iva, Eberhart Fr., Eberhart Jindřich, Eberhartová Alena, Eberhart Miroslav, Eberhartová Eva, Erickson Tina, Flekalová Věra, Filipová Jarmila,Filová Jana, Frejlachová Jana, Filipová Josefa, Fialová Petra, Franc Josef, Filipa King, Filipová An., Franc Petr, Gawllíková Marie, Gottsteinová Antonie, Gepertová Marie, Havlovicová Vlasta, Havlíčková M., Hájíček Jaroslav, Hájkova Eva, Hanušová Dobromila, Hanuš Bohumil, Havlová Věra, Hanzlík Ottokar, Hájek Josef, Havelková Květa, Havránková Lenka, Hornychová Růžena, Holoubková Anna, Hanzlíková Milada, Hradilová Eva, Holanová Ivana, Hybš V., Herdová Jana, Hálová Irena, Hlínová Drahuše, Hojková Libuše, Chlumská Božena, Chlupáčková Martina,Chmelová Eva, Chmelařová Marcela, Chvostová Božena, Jursíková Marta, Jůnová Lída, Jůna Pavel,Jůna Petr, Jelínek Zdeněk, Jůvová Ivana, Jelínková Věra, Jirásková Dana, Janecký, Jeřábková Yvetta, Jílková Jana,Klofáčová Zdeňka, Kamrhelová Jarmila, Kozáková Marie, Kurzová Blanka, Kamberská Eva, Kolán František, Koldová Kateřina, Končil Václav, Komáková Drahomíra, Kremla, Krausová Helena,Kršňáková Markéta, Kutílková Dana, Kaus Václav, Kavan , Koťátková Anna, Kavanová Zuzana, Kavan Leoš, Kolářová Hana, Kobyláková Marie, Karešová Jana, Klásková, Králík Zdeněk, Křížková, Králová Martina, Kovářová Ludmila, Kvízová Jitka, Lacinová Anna, Ledvinová Věra, Lišková,Lorencová Anna, Lukášková Růžena, Lesák Milan, Linek Václav, Mikušová Markéta, Milotová Hana, Míčová Hana, Macháčková Světlana, Kačková Jana, Moravcová Hana, Moravcová Vlasta, Markan Fr., Milota Otto, Marečková Šárka, Mládková Anna, Markevová Věra, Marhanová, Kaučová Šárka, Mašínová Iveta, Měšťánková Martina,Muška Jan, Markou, Menová Štěpánka, Matějka Marek, Mikušová Markéta, Němec Bohumil, Novotná Olga, Třenec Fr., Němcová Věra, Nešporová Anna, Novotná Věra, Nováková Jana, Novák Miroslav, Nováková Kateřina, Novotná Květa, Němcová Hana, Nováková Jaroslava, Novotná Daniela, Nováková Eva, Novák Antonín, Němeček Petr, Novotný Tomáš, Melzer M., Nekolová Anna, Olišarová Růžena, Opasková Zuzana, Opasková Pavlína, Pařez Radek, Pospíšilová Marie, Podolák Oldřich, Polová D., Pozdníková Zdenka, Pilařová Věra, Pipek Karel, Peřichová Eva, Procházka Miroslav st., Procházka Miroslav ml., Petráňová Jitka, Petrdlíková Renata,Pastyříková Eva, Polesná Ludmila,Páneková Božena, Pospíšil J., Plavcová Kristina, Pelikán Jiří, Pikl Rudof, Pazderová Marie, Pázler Karel, Pucandlová Slávka, Parkánová, Poupová Jana, Průcha, Ryšavá Jana, Ratajíková Hana,Radikovská Věra, Rejholcová Věra, Rohanová Jaroslava, Řechka Václav, Růžička Miroslav, Růtová Marie, Řechková Emilie, Říhová, Růžičková Božena, Roudný Miroslav, Roudná Marie, Růt Václav, Rajnyšová Martina, Samková Jana,Schovancová Zdeňka, Šach Ladislav, Šachová, Straková Hana, Sedláčková Helena, Sedláček Václav, Schwarz Antonín, Schwarzová Anna, Štěklová Anna, Sontagová Marie, Suchánková Alena, Štěrbová Jana, Skoumalová Jaroslava, Šmejkalová Anna, Ševčíková Marie, Šmejkalová Božena, Sloupová Věra, Stupková Jiřina, Štěpánková Jindra, Šimůnek Břetislav, Sadilová Jana, Slačálková Eva, Šuchmanová Alena, Starý Fr., Slavětínská Ludmila, Slouková Emilie, Straková Hana, Štěpničková Hana, Štická Libuše, Šimková, Sechovcová Irena, Šandera Martin, Stýblová Miluše, Sobek Bořík, Šimonová Stanislava, Strnad R., Štorková Marie, Šidáková Jaroslava, Šebeň Jozef, Šindelářová Stanislava, Šnajdr Vít,Staňková Jar., Suchánková Alena,Seifertová, Tichá Tereza,Tučková Marie, Ťoková, Tůmová Miloslava, Trajhanová Olga, Ťoupalíková Anna, Táborská Helena,Táborská Martina, Tomášová Monika,Tyrkas Bohumil,Tichá Terezie,Tichý Jaroslav, Tvrdíková Jaroslava,Tvrdíková Lenka, Trousil Jaroslav, Urban Jiří, Young Kevin, Vránová Anna, Vyčichlo Oldřich, Vepřek Josef, Vepřek Vladimír, Veselá Jarmila, Veselá Jitka, Venkrbec Petr, Votočková Andrea, Váchová Margita, Vojtová Květa, Vilímová Vlasta, Vrbová Hana, Vacková Blanka, Veselá Dana, Vítová Marta, Veberová Eva, Wimer Vladimír, Veverková D., Vančurová J., Votavová M., Voháňka Vl., Vytlačil O., Zelinková Božena, Zachařová Hana, Zachařová Dana, Žídková Hana, Žídková Ilona, Zachová, Zedníková, Zvárová Marie, Zíbrtová Eva

Norway_grants@4x.pngTDZ_LOGO_K_POUZITI.pngMAP-logo-mail_mrk.gifeduzme-na-kutna-hora-logo.pngNPO (1).jpg

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 8B8582E5-4ED4-4611-AA1A-718B593D8448.jpeg

 

ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40Kamenná stezka 40284 01 Kutná Hora, kancelář: 327 512 229, 605 295 120
email: skola@zskamenka.cz, ID datové schránky: xqzav7k