Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výprava za sochami

  • Andrea Melechová

Vloženo: 5. květen v 11:34

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výprava za sochami

Ve čtvrtek 2. května jsme se se členy kroužku zeměpisno-dějepisného vydali prozkoumat sochy a sousoší před Jezuitskou kolejí.

Už při předchozí výpravě jsme si povídali o Janu Nepomuckém, jeho životě a svatořečení a o atributech (tedy poznávacích znameních), díky kterým jeho sochu rozlišíme. 

V řadě soch před Jezuitskou kolejí jsme tak jako prvního v řadě mohli identifikovat právě Jana Nepomuckého.

Druhou v pořadí jsme odhalili jako svatou Barboru, patronku města Kutná Hora a ochránkyni havířů (mj.).

Z 11 dalších nás zaujal

sv. Josef, pěstoun Ježíše Krista,

Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova nebo-li Jezuitského řádu,

sv. Václav, hlavní patron Čech a Moravy, v sousoší se svou babičkou Ludmilou a sv. Vítem,

sv. Anna, babička Ježíše Krista a matka Panny Marie,

sv. Florian, patron hasičů,

a Karel Veliký, císař Franské říše, jejíž pokračovatelkou byla Svatá říše římská, která měla po velkou část své existence v čele císaře z Habsburské dynastie.

Ostatními sochami jsou sochy světců spjatých především s Habsburky, španělskými a rakouskými, pro něž Jezuité přišli v roce 1556 do českých zemí šířit katolickou víru (rekatolizace).

A protože informací bylo mnoho a rozptýlení málo, zatočili si na závěr účastnící-současníci koulí u Jezuitské laugh

 

Fotografie světců, zdroj: cs.wikipedia.org

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání