Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Skupinové učení

Vloženo: 18. květen v 12:31

Platnost do: 30. červen v 23:59

V centrech aktivit opakujeme a procvičujeme slovní druhy - podstatná jména a slovesa. Všichni jsme byli moc aktivní, hodina nás bavila a zadané úkoly jsme zvládli na výbornou. Těšíme se na další takový den.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání