Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán činností a aktivit školní družiny na období 11.-15.11. 2019

  • Jarmila Nováková

Vloženo: 5. listopad v 12:28

Platnost do: 16. listopad v 23:59

PLÁN ČINNOSTÍ A AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY NA TÝDEN

                                           11. 11. - 15. 11. 2019

 

I.ODDĚLENÍ - vychovatelka JANA JONÁKOVÁ = děti mající vyučování/ doučování či kroužky do 12.25 hod.- odchází po skončení vyučování/ doučování/ kroužků na oběd do školní jídelny, návrat do školy cca v 13.30- 13.45 hod., (děti mající vyučování/ doučování/ kroužky do 13.20 hod. jdou na oběd s některou z přítomných asistentek pedagoga ve ŠD, příchod cca ve 14.00 hod).

 

 

PONDĚLÍ   11. 11.

Výtvarná činnost- podzimní strom. Skupinové hry.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

 

ÚTERÝ   12. 11.

Tylův dům- expozice Josef Kajetán Tyl a podzemí Kutné Hory (návrat mezi 15. 00- 15.30 hod.).
Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

Některé (přihlášené) děti z 2.B mají Trojkroužek (11.30-12.25 hod.- paní učitelka Malinová a paní asistentka Sechovcová), poté jdou na oběd a do družiny s I. oddělením ŠD (paní Jonákovou).

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Počítačový kroužek (13.30-14.15 hod.- paní učitelka Miláčková), poté se vrací zpět do ŠD. Některé  (přihlášené) děti mohou odcházet na

 

STŘEDA   13. 11.

Stolní společenské hry, individuální kreslení.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

Některé (přihlášené) děti z 1. třídy mají Kroužek všeobecné tělesné průpravy (11.30-12.25 hod.- paní asistentka Muchová), odchází potom na oběd a poté zůstávají s I. oddělením ŠD (paní Jonákovou).

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Kroužek pohybových her pro 2. a 3. tř. (12.30- 13.20 hod.- pan uč. Blahník).

 

 

ČTVRTEK  14.11.

Individuální kreslení.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Kroužek miniházené pro 1.-3.tř. (13.30- 14.30 hod.- pan Salák), poté se vrací zpět do ŠD.

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Výtvarný kroužek (14.30-16.00 hod.- paní učitelka Novotná D.), poté se vrací zpět do ŠD.

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na kroužek Přírodovědné pokusy (13.45-14.45 hod.)- paní asistentka Vrbová.

 

PÁTEK  15.11.

Vycházka nebo individuální malování a stolní společenské hry.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

 

 

II.ODDĚLENÍ - vychovatelka JARMILA NOVÁKOVÁ = děti mající vyučování do 11.30 hod.- odchází po skončení vyučování na oběd do školní jídelny, návrat cca ve 12.30 hod.

Výjimka je v úterý- děti mající 4 vyuč. hodiny čekají na ostatní a jdeme s 1. třídou na oběd ve 12.30 hod. (návrat cca 13. 45 hod.).

 

 

PONDĚLÍ   11. 11.

Martin na bílém koni- legenda o sv. Martinovi, zvyky, zvyklosti, svatomartinské koláče. Výtvarná činnost- malování- Martin na bílém koni.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

ÚTERÝ   12. 11.

Téma na celý zbytek týdne- Cukrová řepa- jak roste, jak se sklízí, jak se zpracovává, cukrovary… Kimova hra, poznávačka. Smyslová výchova- ochutnávka řepy + „vaříme“ salát z cukrové řepy. Hry k tématu (1. skupina).

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

Některé (přihlášené) děti z 2.B mají Trojkroužek (11.30-12.25 hod.- paní učitelka Malinová a paní asistentka Sechovcová), poté jdou na oběd a do družiny s I. oddělením ŠD (paní Jonákovou).

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Počítačový kroužek (13.30-14.15 hod.- paní učitelka Miláčková), poté se vrací zpět do ŠD. Některé  (přihlášené) děti mohou odcházet na

 

STŘEDA   13. 11.

Téma týdne- Cukrová řepa- jak roste, jak se sklízí, jak se zpracovává, cukrovary… Kimova hra, poznávačka, Smyslová výchova- ochutnávka řepy + „vaříme“ salát z cukrové řepy. Hry k tématu. (2. skupina).

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

Některé (přihlášené) děti z 1. třídy mají Kroužek všeobecné tělesné průpravy (11.30-12.25 hod.- paní asistentka Muchová), odchází potom na oběd a poté zůstávají s I. oddělením ŠD (paní Jonákovou).

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Kroužek pohybových her pro 2. a 3. tř. (12.30- 13.20 hod.- pan uč. Blahník).

 

ČTVRTEK   14. 11.

Návštěva Hrádku- edukativní program Karel IV. (návrat v 15.00 hod.).

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD.

 

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Kroužek miniházené pro 1.-3.tř. (13.30- 14.30 hod.- pan Salák), poté se vrací zpět do ŠD.

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na Výtvarný kroužek (14.30-16.00 hod.- paní učitelka Novotná D.), poté se vrací zpět do ŠD.

Některé (přihlášené) děti mohou odcházet na kroužek Přírodovědné pokusy (13.45-14.45 hod.)- paní asistentka Vrbová.

 

 

PÁTEK    15.11.

Podzimní omalovávání k tématu týdne apod.

Poté pohybové a míčové hry na školním hřišti nebo v tělocvičně (dle počasí) nebo společné hry dětí ve ŠD, stolní společenské hry a spontánní hraní dětí ve ŠD nebo vycházka.

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání