Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plánujeme v květnu

Vloženo: 26. duben v 12:00

Platnost do: 31. květen v 23:59

Plánujeme v květnu

1.5. Svátek práce

2.5. Den otevřených dveří - HZS Kutná Hora

        Atletický trojboj 1. stupeň

        Návštěva Úřadu práce – 8. ročník

7. 5. Testování žáků  4. ročníku v rámci mezinárodního projektu TIMSS

8. 5. Státní svátek

9. – 10. 5. Mistrovství vozíčkářů ve florbale – Klimeška

10. 5. Preventivní program pro 4. ročník

15. 5. Výlet školní družiny – Staré Hrady

           Český den proti rakovině, veřejná sbírka 

17. 5. Preventivní program pro 6. ročník

21. 5. Hudební pořad pro 1. – 5. ročník – Z pohádky do pohádky

23. 5. Setkání žákovských parlamentů v Praze – ZŠ Chýně

31. 5. Den dětí

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání