Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020 - AKTUALIZUJEME

  • Andrea Melechová

Vloženo: 20. červen v 11:19

Platnost do: 30. září v 23:59

Zobrazeno: 757×

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020 - AKTUALIZUJEME

Vážení rodiče,

v příštím školním roce Vám budeme moci nabídnout následující kroužky.

Časy konání postupně upřesňujeme.

Do kroužků, prosím, děti nahlaste během září 2019.

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na skola@zsks.kutnahora.cz.

 

Dálková škola parkouru - sobota dopoledne, 4hodiny 1x měsíčně

společnost Zohir, cena: 3000,- Kč za pololetí

přihlášky v kanceláři školy

Doučování angličtiny - individuálně, po domluvě

Jazyková škola při SPŠ/cena: 3000,-Kč za pololetí

Kroužek elektroniky - 2. stupeň - středa 14 - 16h

v prostorách SPŠ ("průmyslovka"), cena 300,-Kč za pololetí

přihlášky zde - http://www.zsks.kutnahora.cz/aktualne/prihlaska-na-krouzek-elektro-na-sps/

vyplněné můžete přinést do kanceláře

Kroužek přípravy na výuku - pro 3. ročník - pondělí, 6. vyučovací hodina / 12.35 - 13.20 (od 23. 9.)

Mgr. Kateřina Veselá

přihlášky u vedoucí kroužku

Kroužek přípravy na výuku - pro 2. B - středa, 5. vyučovací hodina / 11.40 - 12.25

Zdeňka Sechovcová

přihlášky u vedoucí kroužku

Kroužek přípravy na výuku - pro 8. třídu - úterý, 6.50 - 7.40

Simona Vrbová

přihlášky u vedoucí kroužku

Kroužek vaření - pro 1. stupeň - proběhne v rámci družiny

Jaroslava Vančurová

Kroužek dějepisno-zeměpisný - pro 2. stupeň - čtvrtek, 14 - 15h

(projekt "Příběhy našich sousedů", příprava na olympiády)

Bc. Andrea Melechová

přihlášky u vedoucí kroužku

Miniházená - pro 1. - 3. ročník - čtvrtek, 13.30 - 14.30

Josef Salák

přihlášky v kanceláři školy

Počítačový kroužek - úterý, 13.30 - 14.15

Mgr. Markéta Miláčková

přihlášky u vedoucí kroužku

Pohybové hry pro 2. a 3. třídu - středa, 6. vyučovací hodinu / 12.30 - 13.20

Mgr. Martin Blahník

přihlášky u vedoucího kroužku

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka - pro 9. ročník

Mgr. Libuše Štická

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - pro 9. ročník

Mgr. Ivana Holanová

Taneční kroužek - mladší úterý 14 - 15.30starší pondělí 15.30 - 17h

Lenka Šturmová

přihlášky u vedoucí kroužku

"Trojkroužek" - pro 2. ročník - úterý 5. vyučovací hodinu / 11.40 - 12.25

(flétničky, tvoření, ruční práce)

Mgr. Michaela Malinová, Zdeňka Sechovcová

přihlášky u vedoucích kroužku

Veselá věda - pro 1. stupeň - čtvrtek, 13.45 - 14.45

Veselá věda/cena: 1350,-Kč za pololetí

Přihlášky zde - https://www.veselaveda.cz/prihlasky/

Všeobecná tělesná průprava - pro 1. třídu - středa, 5. vyučovací hodinu / 11.30 - 12.30

Bc. Veronika Muchová Kurcsová

přihlášky u vedoucí kroužku

Výtvarný kroužek - pro 4. - 9. ročník - čtvrtek 14.30 - 16.00

Mgr. Daniela Novotná

přihlášky u vedoucí kroužku

Zdravotnický kroužek - pondělí 14 - 15h

Simona Vrbová, Věra Krulišová

přihlášky u vedoucích kroužku

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání