Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace ze ZŠ a Praktické školy Kutná Hora

  • Andrea Melechová

Vloženo: 10. duben v 17:50

Platnost do: 31. srpen v 23:59

ZŠ a Praktická škola Kutná Hora, Na Náměti 417 otevírá od 1. 9. 2019 třídu pro žáky s vadami řeči, třídu pro žáky s poruchou autistického spektra a Praktickou školu jednoletou.

Více informací najdete v přiloženém letáku.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání