Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nás čeká v dubnu

Vloženo: 29. březen v 11:58

Platnost do: 30. duben v 23:59

Co nás čeká v dubnu

 

   1. 4. Turnaj ve florbale - 1. stupeň

   2. 4. Návštěva MŠ Benešova v 1. B

  4. 4. Pythagoriáda  5. – 8. ročník

  5. – 6. 4. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

  8. 4.  Planeta Země – Kolumbie  5. – 9. ročník

11. 4.  Pěvecká soutěž – Kamenka má talent

            Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí

12. 4. Přijímací řízení na SŠ

15. 4. Přijímací řízení na SŠ 2. kolo

           Den Země  1. ročník

16. 4. Den Země  2. – 5. ročník

17. 4. Den Země 6. – 9. ročník

18. 4. Velikonoční prázdniny

23. 4. Ředitelské volno

24. 4. Vybíjená 1. stupeň

            Projekt Den tvořivosti – 9. ročník a SOU řemesel

            Pěvecká soutěž Kolín

25. 4. Vybíjená

            Schůze Rady rodičů od 16:00hodin

           TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:00 hodin

26. 4. Turnaj v miniházené

            Shromáždění žáků a učitelů v aule školy

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání